Prehliadka

1

Registrácia účtu je BEZPLATNÁ. Ňou získate prístup k termínom a témam a tiež k vlastným, už odoslaným alebo rozpracovaným NEWSLETTROM

2

V sekcii TÉMY NEWSLETTROV si vyberte termín a skupinu odborníkov, ktorú si prajete osloviť

3

Výberom šablóny, v ktorej chcete pracovať si zároveň aj rezervujete miesto vo Vami zvolenom NEWSLETTRI

4

Využite možnosť zmeny farebného prevedenia šablón

5

Klikom na plochu pre „logo" alebo „obrázok" nájdite želaný obrázok vo svojom PC a pomocou nástrojavľavo hore upravíte obrázok do požadovanej veľkosti

6

K dispozícii rôzne veľkosti písma

7

NÁHĽAD - priebežná kontrola Vami vytvoreného NEWSLETTRA

8

Rozpracovaná verzia je automaticky zálohovaná a je možné sa k nej kedykoľvek vrátiť. 

Finálnu verziu NEWSLETTRA stačí jedným klikom ODOSLAŤ